Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 4 Декември 2022
 
14 Юли 2016 16:20 0.023 1.277 (98.23%)

Стройинвест холдинг АД / в ликвидация / (HSTR / 6S3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
Борсов код: HSTR / 6S3Пазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100021986Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 121592481Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1619, район р-н Витоша, ул. "Дамяница" №3-5
Телефони(+359)24224179
Факс(+359)24224179
E-mailstryh@mail.bg
Сайт на компаниятаwww.stroyhold.com
 
Общ брой акции 375 288
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 4
Ръководство Георги Иванов Георгиев , Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Георги Иванов Георгиев
Станимир Петров Качулев
Харалампи ЗлатковПарашкевов
Директор за връзки с инвеститорите Здравка Лазарова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2007 0.32 0.3 31.05.2008
2006 0.53 0.49 22.06.2007
 

Разпределение на акционерен капитал

Главболгарстрой АД 50.09%
 

Участия в други компании

Бор 1958 АД, Русе 30.58%
Климатех АД,Димитровград 13.02%
ГБС-Тонзос АД 6.14%
Бъдеще - Бутово АД, Бутово 5.32%
Бял бор АД, Брацигово 5.00%
ГБС-Инфраструктурно строителство АД 4.19%
Черноморско злато АД, Поморие 0.03%
Камчия АД, Близнаци 0.00%
"Компания за инженеринг и развитие" АД, Мездра 0.00%
Метални панели и конструкции АД, Бургас 0.00%