Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 25 Май 2022
 
27 Април 2022 11:26 55.000 0.000 (0.00%)

Химснаб България АД (CHSB / 58E)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

EMPI28 Октомври 2021 13:31

Финансови отчети
към дата: 30.09.2021 г.; вид: fin.statement.individual, неодитиран;

Междинен финансов отчет на Химснаб България АД за третото тримесечие на 2021 г.

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД публикува междинния си индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2021 г. съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба №2 за проспекти при публично предлагане и разкриване на информация от публични дружества и други емитенти на ценни книжа. Отчетът е на разположение на всички, които искат да се запознаят с него в седалището на Дружеството.