Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 31 Май 2023
 
26 Май 2023 11:31 58.000 0.000 (0.00%)

Химснаб България АД (CHSB / 58E)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

EMPI05 Май 2021 23:14

Финансови отчети
към дата: 31.12.2020 г.; вид: консолидиран, одитиран;

Годишен одитиран консолидиран финансов отчет на Химснаб България АД за 2020 година

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД публикува годишният си консолидиран финансов отчет за 2020 г., съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба №2 за проспекти при публично предлагане и разкриване на информация от публични дружества и други емитенти на ценни книжа. Отчетът е на разположение на всички, които искат да се запознаят с него в седалището на Дружеството.