Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
01 Февруари 2023 14:08 3.700 0.100 (2.63%)

ЕМКА АД (EMKA / 57E)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

EMKA22 Август 2018 15:32

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

„ЕМКА” АД уведомява, че приключи предлагането на 215 000 обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка, стойност 1 лев всяка, при общ размер на емисията 215 000 лева, съгласно решение на ОСА проведено на 12.06.2018г. за увеличаване на капитала по чл. 112, ал.3 от ЗППЦК. Резултатите от подписката са, както следва: Крайна дата на записване на акциите: 08.08.2018г. Общ брой записани акции: 193 950 бр. съгласно удостоверение на ОББ АД . Вид на акциите: обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка всяка. Сума, получена срещу записаните акции: 193 950 лв.

Прикачени файлове
2018-08-22 151310.PDF