Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
01 Февруари 2023 14:08 3.700 0.100 (2.63%)

ЕМКА АД (EMKA / 57E)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

EMKA12 Юни 2018 16:33

Дивиденти

Уведомление за паричен дивидент

Уведомление за паричен дивидент. Общото събрание на акционерите на „ЕМКА” АД, проведено на 12.06.2018 година взе решение за разпределение от чистата печалба за 2017 г. сума в размер на 1 584 636,13 лв за изплащане на дивиденти. Брутна сума на дивидента: 0.073684 лв. на акция. Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0.07 лв. на акция. Начало на изплащане на дивидента - 09.08.2018 г. Право да получат дивидент за 2017 година имат лицата, вписани в книгата на акционерите най-късно до 26.06.2018 година. Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство - по договор с Централен депозитар АД и чрез ОББ АД. Акционерите, които не са получили дивидентите си до 09.11.2018 година могат да ги получат след 23.11.2018 година в дружеството, но не по-късно от 09.08.2023 год. Допълнителна информация може да се получи всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа на телефон +359 675 31330. Лице за контакти Снежана Стоянова - директор за връзка с инвеститорите.

Прикачени файлове
prot_OCA_2018.PDF
usl_i_red.PDF