Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 27 Януари 2023
 
26 Януари 2023 17:00 3.440 0.020 (0.58%)

ЕМКА АД (EMKA / 57E)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

EMKA23 Април 2018 16:34

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

На основание изпълнение на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба и чл.27 от Наредба №2 на КФН, Ви уведомяваме относно следните обстоятелства, касаещи „ЕМКА”АД , а именно: На 19.04.2018г. с номер на вписване 20180419160408, въз основа на решения, приети на заседание на Съвета на директорите на „ЕМКА”АД на 16.02.2018г., в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, е заличена Станка Иванова Иванова като прокурист и е извършено вписване на Теодор Недев Татев за прокурист на „ЕМКА”АД. След така извършеното вписване представителството на дружеството се осъществява от Изпълнителния директор Иван Делчев Делчев и Прокуристът Теодор Недев Татев заедно и поотделно.

Прикачени файлове
TR_vpisv_prok.doc
pismo_KFN.PDF