Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 4 Декември 2022
 
25 Май 2022 14:34 100.200 0.100 (0.10%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSPB / BSPB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
02.12.2022 09:20 Общо събрание на акционерите
Публикация на покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ на 03-01-2023 г.
02.12.2022 09:15 Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ - 03-01-2023г.
25.11.2022 17:43 Други
уведомление изх.№84-25112022 и Протокол от СД от 25.11.2022 г.
17.11.2022 13:26 Други
Отчет на емитетнт по облигации по чл.100е , ал.1, т.2 във връзка с чл.100е, ал.2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите.
17.11.2022 13:17 Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет на "Болкан Енд Сий Пропъртис" АДСИЦ към 30.09.2022 г. - за трето тримесечие на 2022 г.
28.10.2022 16:23 Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ за трето тримесечие на 2022 г.
28.10.2022 16:19 Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ за трето тримесечие на 2022 г.
29.09.2022 16:25 Вътрешна информация
уведомление изх. № 65 /29.09.2022 г.
29.09.2022 10:11 Вътрешна информация
уведомление изх.№63/29.09.2022 г.
28.09.2022 18:01 Други
Информационен документ изх.№62/28.09.2022 г. съгласно чл.100б ал.7 от ЗППЦК