Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 6 Юли 2022
 
20 Юни 2022 15:20 25.600 0.000 (0.00%)

Фючърс Кепитал АД (FCAD / 5FC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

5FC22 Юни 2022 10:57

Вътрешна информация

Уведомление за предстоящо плащане на десети лихвен купон

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с десето лихвено плащане с падеж 22.06.2022 г. по частно пласирана емисия корпоративни облигации с емитент „Фючърс Кепитал“ АД, ISIN BG2100010177, Ви уведомяваме, че Емитентът ще извърши лихвеното плащане в размер на 95 986.30 евро. (Деветдесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и шест евро и тридесет евроцента) в срок до 30 дни след датата на падежа.

Прикачени файлове