Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 3 Декември 2021
 
25 Ноември 2021 16:49 25.600 0.000 (0.00%)

Фючърс Кепитал АД (FCAD / 5FC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

5FC14 Октомври 2021 10:38

Уведомление за дялово участие

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК 14.10.2021

Уважаеми Дами и Господа,
С настоящото и в законоустановения срок Ви уведомяваме, че в деловодството на Дружеството е постъпило следното уведомление:
Уведомление за значително дялово участие от УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД, че с дата на регистрация на сделката в „Централен депозитар“ АД – 08.10.2021 г. управляваният от УД фонд „ЕФ РАПИД“ е увеличил дяловото си участие в капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД от 1.9025% до 4.7562%, които представляват 20 000 права на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество, след което управляваните от УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД договорни фондове, а именно ДФ „ЕФ Рапид“ и ДФ „ЕФ Принсипал“ и НДФ „ЕФ Потенциал“, увеличават дяловото си участие в капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД от общо 14.1189% до общо 16.9726% от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, които представляват 71 370 права на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество.

Прикачени файлове
20211014_Uvedomlenie_148b_EF+.pdf