Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 21 Януари 2021
 
19 Януари 2021 14:33 24.800 0.400 (1.59%)

Фючърс Кепитал АД (5FC / 5FC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

5FC11 Януари 2021 16:29

Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година от 08.01.2021 г.

Уважаеми Дами и Господа,
С настоящото и в законоустановения срок Ви уведомяваме, че в деловодството на Дружеството е постъпило следното уведомление:
Уведомлениe по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година от „ФЛ КЕПИТЪЛ“ЕООД за извършена репо – сделка с акции на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, както следва:
- 06.01.2021 г. – Първоначална продажба на 14 000 бр. акции по репо – сделка при единична цена 17.00 лв. с падеж 06.07.2021 г. при цена на обратно изкупуване от 17. 421507 лв. за една акция.

Прикачени файлове
20210108_Uvedomlenie_R596(3)_repo+.pdf