Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 17 Февруари 2020
 
30 Януари 2020 13:09 0.910 0.000 (0.00%)

Елхим Искра АД (52E / ELHIM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2019
9/2019 6/2019 3/2019 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -1.37% 13.30% 13.44% 15.35%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   0.08% 9.64% 8.84% 10.02%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -14.88% -19.04% 0.27% -4.81%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -9.07% -10.15% -1.64% 1.34%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -396.80% -98.52% - 74.63%  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -40.15% 6.27% 204.38% 34.64%  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - -126.06% - 278.26%  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -103.86% 8.75% 3 593.33% 105.48%  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -732.35% -59.09% 42.19% 219.59%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -5.17% 98.93% 590.08% 36 650.00%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -100.00% -61.90% 38.10% 182.73%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -4.87% 41.60% 129.33% 201.74%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -4 440.00% -61.90% 38.10% 182.73%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -4.87% 83.78% 506.20% 3 755.56%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -7.14% -23.93% -24.38% -14.16%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.