Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 24 Септември 2020
 
17 Септември 2020 16:36 0.580 0.050 (7.94%)

Елхим Искра АД (52E / ELHIM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2020
3/2020 12/2019 9/2019 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -0.81% -0.30% 1.85% 13.30%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   0.72% 1.99% 3.26% 9.64%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -32.59% -19.30% -15.61% -19.04%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -21.95% -13.31% -9.23% -10.15%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   8.93% -122.36% -87.85% -98.52%  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -62.80% -43.62% 8.49% 6.27%  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   10.20% -215.27% - -126.06%  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -93.30% -94.23% 20.52% 8.75%  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -268.25% -140.97% -726.47% -59.09%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -201.08% -91.84% -4.79% 98.93%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -100.00% -100.00% -100.00% -61.90%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -92.84% -45.97% 39.15% 41.60%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -276.49% -139.55% -4 880.00% -61.90%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -211.13% -98.13% -9.33% 83.78%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -36.61% -25.77% -10.20% -23.93%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.