Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 24 Септември 2020
 
17 Септември 2020 16:36 0.580 0.050 (7.94%)

Елхим Искра АД (52E / ELHIM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2020
3/2020 12/2019 9/2019 »
ROE (T4Q)   -2.47% 0.04% 1.28% 1.99%  
ROE (3YA)   0.08% 0.73% 1.29% 1.45%  
ROFA (T4Q)   -3.85% 0.06% 2.01% 3.13%  
ROFA (3YA)   0.22% 1.24% 2.28% 2.57%  
ROA (T4Q)   -2.19% 0.03% 1.13% 1.75%  
ROA (3YA)   0.07% 0.65% 1.16% 1.29%  
ROCE (T4Q)   -2.18% 0.15% 1.29% 1.94%  
ROCE (3YA)   0.14% 0.73% 1.25% 1.40%  
Operating Margin (T4Q)   -2.94% 0.21% 1.50% 2.17%  
Operating Margin (3YA)   -0.06% 0.81% 1.38% 1.53%  
Pretax Margin (T4Q)   -2.94% 0.21% 1.50% 2.17%  
Pretax Margin (3YA)   -0.06% 0.81% 1.38% 1.53%  
Net Profit Margin (T4Q)   -3.07% 0.04% 1.34% 2.00%  
Net Profit Margin (3YA)   -0.19% 0.67% 1.22% 1.36%  
CFO/Sales (T4Q)   7.50 6.16 9.69 10.55  
CFO/Sales (LQ)   35.30 -2.92 0.88 0.43  
CFO/Equity (T4Q)   6.02 5.50 9.23 10.49  
CFO/Equity (LQ)   6.49 -0.67 0.16 0.09  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   48.60 42.94 68.63 75.79  
CFO/Total Liabilities (LQ)   54.35 -5.58 1.29 0.67  
Sales/Employees (LY)   - - 93K -  
Net Income/Employees (LY)   - - 1K -  
FCF (T4Q)   260K 93K 1 404K 1 803K  
FCF (LQ)   1 805K -702K -414K -429K  
EBIT (T4Q)   -844K 60K 497K 744K  
EBIT (LQ)   -567K -127K -213K 63K  
EBITDA (T4Q)   1 017K 1 902K 2 325K 2 585K  
EBITDA (LQ)   -102K 338K 258K 523K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.