Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 17 Февруари 2020
 
30 Януари 2020 13:09 0.910 0.000 (0.00%)

Елхим Искра АД (52E / ELHIM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2019
9/2019 6/2019 3/2019 »
ROE (T4Q)   1.35% 1.99% 2.30% 2.09%  
ROE (3YA)   1.31% 1.45% 1.85% 2.04%  
ROFA (T4Q)   2.14% 3.13% 3.69% 3.54%  
ROFA (3YA)   2.32% 2.57% 3.38% 3.87%  
ROA (T4Q)   1.19% 1.75% 2.04% 1.86%  
ROA (3YA)   1.18% 1.29% 1.66% 1.83%  
ROCE (T4Q)   1.29% 1.94% 2.24% 2.04%  
ROCE (3YA)   1.25% 1.40% 1.77% 1.95%  
Operating Margin (T4Q)   1.50% 2.17% 2.32% 2.08%  
Operating Margin (3YA)   1.38% 1.53% 1.89% 2.05%  
Pretax Margin (T4Q)   1.50% 2.17% 2.32% 2.08%  
Pretax Margin (3YA)   1.38% 1.53% 1.89% 2.05%  
Net Profit Margin (T4Q)   1.40% 2.00% 2.16% 1.92%  
Net Profit Margin (3YA)   1.24% 1.36% 1.72% 1.88%  
CFO/Sales (T4Q)   5.34 10.55 15.73 9.47  
CFO/Sales (LQ)   -21.31 0.43 21.85 10.53  
CFO/Equity (T4Q)   5.13 10.49 16.78 10.32  
CFO/Equity (LQ)   -4.03 0.09 6.00 3.04  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   38.21 75.79 129.07 86.82  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -32.71 0.67 43.91 20.94  
Sales/Employees (LY)   94K - - -  
Net Income/Employees (LY)   1K - - -  
FCF (T4Q)   -45K 1 803K 3 878K 1 613K  
FCF (LQ)   -1 863K -429K 1 638K 609K  
EBIT (T4Q)   495K 744K 835K 735K  
EBIT (LQ)   -215K 63K 337K 310K  
EBITDA (T4Q)   2 323K 2 585K 2 658K 2 554K  
EBITDA (LQ)   256K 523K 783K 761K  
Dividend Cover (LY)   1.23 - - -  
Dividend Payout (LY)   0.81 - - -  
Retained Earnings (LY)   0.19 - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.