Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 17 Ноември 2019
 
15 Ноември 2019 15:49 10.400 0.100 (0.97%)

Чайкафарма висококачествените лекарства АД (7TH / 7TH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
10.400 лв. 0.100 0.97% 3 214 15 Ноември 2019 15:49
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 310
Средно дневен обем (лева/акции) 4 166 / 416
Пазарна
капитализация
854 880 000
Брой емитирани акции 82 200 000
P/E  96.36
P/B  8.64
Beta/Adj. Beta 0.19 / 0.46
Цена на предходно затваряне 10.300
Най-висока дневна цена 10.400
Най-ниска дневна цена 10.300
Най-висока 52-седмична цена 10.50
Най-ниска 52-седмична цена 8.20
52-седмично изменение 23.08%
Изменение от началото на годината 15.56%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.97% 0.00% 4.52% 6.12% 15.56% 23.08%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95%
Спрямо минималната за периода 0.97% 0.97% 4.52% 7.22% 16.85% 26.83%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.32% 0.83% 1.35% 3.86% 6.68% 8.32%
 
Избрани финансови показатели
Общо активи 116 163 000 лв.
Продажби 38 059 000 лв.
EBITDA 13 605 000 лв.
EBIT 9 399 000 лв.
Нетна печалба 11 199 000 лв.
Печалба на акция 0.11 лв.
ОПП 2 342 000 лв.
ОА/СК 1.17
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция 14.07% 13.20% 27.89%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент - - -