Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 28 Май 2020
 
26 Май 2020 16:12 12.200 0.100 (0.83%)

Чайкафарма висококачествените лекарства АД (7TH / 7TH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
12.200 лв. 0.100 0.83% 5 490 26 Май 2020 16:12
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 450
Средно дневен обем (лева/акции) 1 375 / 118
Пазарна
капитализация
1 002 840 000
Брой емитирани акции 82 200 000
P/E  352.49
P/B  10.36
Beta/Adj. Beta 0.01 / 0.34
Цена на предходно затваряне 12.100
Най-висока дневна цена 12.200
Най-ниска дневна цена 12.200
Най-висока 52-седмична цена 12.20
Най-ниска 52-седмична цена 9.40
52-седмично изменение 29.10%
Изменение от началото на годината 11.93%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.83% 2.52% 3.39% 7.02% 11.93% 29.10%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 2.52% 4.27% 10.91% 12.96% 29.79%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 1.32% 1.94% 5.25% 7.31% 17.00%
 
Избрани финансови показатели
Общо активи 116 661 000 лв.
Продажби 35 069 000 лв.
EBITDA 6 589 000 лв.
EBIT 3 274 000 лв.
Нетна печалба 2 845 000 лв.
Печалба на акция 0.03 лв.
ОПП 2 053 000 лв.
ОА/СК 1.20
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция 21.11% 14.07% 13.20%
Счетоводна стойност на акция 3.03% - -
Общо активи 5.06% - -
Продажби -7.86% - -
EBITDA -57.68% - -
Нетна печалба -74.60% - -
ОПП -12.34% - -
Дивидент - - -