Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 31 Май 2020
 
28 Май 2020 16:17 12.200 0.000 (0.00%)

Чайкафарма висококачествените лекарства АД (7TH / 7TH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Закупуване на субстанции и лекарствени форми с цел производство и продажба на лекарствени средства в обработен или преработен вид, (след получаване на разрешение), първично и вторично пакетиране на лекарствени форми, (след получаване на разрешение), внос, износ, реекспорт и търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид и др.
Борсов код: 7TH / 7THПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100008074Сектор: Здравеопазване
БУЛСТАТ: 103524525Принадлежност към индекс: BGBX 40,
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1172, район Изгрев, бул. Г.М.Димитров № 1
Телефони02/ 962 54 54
Факс02/ 962 50 59
E-mailinfo@tchaikapharma.com
Сайт на компаниятаwww.tchaikapharma.com
 
Общ брой акции 82 200 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Бисер Георгиев
Членове на управителен орган Красимир Виделов
Бисер Георгиев
Иван Николов
Директор за връзки с инвеститорите Анастас Патарински
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Тихомир Каменов 95.65%
Други физически и юридически лица 4.35%
 

Участия в други компании

Чайкафарма Висококачествените лекарства достъпни за всеки ЕАД 0.00%