Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 23 Май 2019
 
23 Май 2019 16:41 220.000 4.000 (1.85%)

ЧЕЗ Разпределение България АД (3CZ / 3CZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
220.000 лв. 4.000 1.85% 440 23 Май 2019 16:41
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 2
Средно дневен обем (лева/акции) 2 486 / 11
Пазарна
капитализация
424 160 000
Брой емитирани акции 1 928 000
P/E (неконс. / конс.) - / 72.37
P/B (неконс. / конс.) - / 0.70
Beta/Adj. Beta 0.19 / 0.46
Цена на предходно затваряне 216.000
Най-висока дневна цена 220.000
Най-ниска дневна цена 220.000
Най-висока 52-седмична цена 268.00
Най-ниска 52-седмична цена 190.00
52-седмично изменение 14.06%
Изменение от началото на годината 10.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.85% 1.85% 3.51% 10.00% 10.00% 14.06%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 3.51% 7.56% 7.56% 17.91%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 1.85% 10.55% 15.79% 15.79%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.11% 0.74% 8.55% 3.88%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 909 147 000 лв.
Продажби 359 236 000 лв.
EBITDA 84 927 000 лв.
EBIT 9 969 000 лв.
Нетна печалба 5 861 000 лв.
Печалба на акция 3.04 лв.
ОПП 82 781 000 лв.
ОА/СК 1.50
Последен дивидент/година 25.40/2016
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -26.20% 56.39% 37.53%
Счетоводна стойност на акция -0.73% -3.02% 4.09%
Общо активи -0.33% 10.08% 5.56%
Продажби -19.22% 2.87% 10.19%
EBITDA -19.90% 6.52% 5.65%
Нетна печалба -87.44% 23.46% 14.35%
ОПП 29.17% 122.36% -61.96%
Дивидент - - -