Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 12 Август 2020
 
10 Август 2020 13:58 210.000 10.000 (5.00%)

ЧЕЗ Разпределение България АД (3CZ / 3CZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
210.000 лв. 10.000 5.00% 77 910 10 Август 2020 13:58
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.02% / 371
Средно дневен обем (лева/акции) 4 075 / 20
Пазарна
капитализация
404 880 000
Брой емитирани акции 1 928 000
P/E (неконс. / конс.) 12.44 / 11.43
P/B (неконс. / конс.) - / 0.63
Beta/Adj. Beta 0.60 / 0.73
Цена на предходно затваряне 200.000
Най-висока дневна цена 210.000
Най-ниска дневна цена 210.000
Най-висока 52-седмична цена 226.00
Най-ниска 52-седмична цена 157.00
52-седмично изменение 8.70%
Изменение от началото на годината 4.55%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 5.00% 2.78% 9.95% 19.32% 4.55% 8.70%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 2.78% 2.78% 4.55% 7.08%
Спрямо минималната за периода 0.00% 5.00% 9.95% 16.67% 33.76% 33.76%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.08% 3.26% 5.20% 10.58% 7.82%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 967 535 000 лв.
Продажби 368 627 000 лв.
EBITDA 127 407 000 лв.
EBIT 42 434 000 лв.
Нетна печалба 21 542 000 лв.
Печалба на акция 18.38 лв.
ОПП 99 589 000 лв.
ОА/СК 1.50
Последен дивидент/година 25.40/2016
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция 10.00% -26.20% 56.39%
Счетоводна стойност на акция - -0.73% -3.02%
Общо активи - -0.33% 10.08%
Продажби 2.40% -19.22% 2.87%
EBITDA 30.56% -19.90% 6.52%
Нетна печалба 387.95% -87.44% 23.46%
ОПП 18.86% 29.17% 122.36%
Дивидент - - -