Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 19 Февруари 2020
 
18 Февруари 2020 17:00 210.000 0.000 (0.00%)

ЧЕЗ Разпределение България АД (3CZ / 3CZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби с ниско, средно и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия и т.н.
Борсов код: 3CZ / 3CZПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100025110Сектор: Индустриални стоки и материали
БУЛСТАТ: 130277958Принадлежност към индекс: BG TR30, BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Г. С. Раковски № 140
Телефони0700 10 010
Факс
E-mailradoslav.dimitrov@cez.bg
Сайт на компаниятаwww.cez-pr.bg;
 
Общ брой акции 1 928 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 2 672
Ръководство Ондржей Шафарж, Изпълнителен директор
Стефан Апостолов, Изпълнителен директор
Ян Моуха, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Томаш Плескач
Давид Махач
Душан Рибан
Томаш Пецка
Стефан Апостолов
Директор за връзки с инвеститорите Радослав Димитров
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2016 25.4 24.13 21.06.2017
2013 250.0 237.5 12.06.2014
 

Разпределение на акционерен капитал

CEZ.A.S. 67.00%
Други Юридически лица 13.96%
УПФ "ДОВЕРИE" 6.99%
УПФ "ЦКБ-СИЛА" 4.99%
ППФ "ДОВЕРИЕ" 3.09%
ДПФ "ДОВЕРИЕ" 1.93%
Други Физически лица 0.93%
ДПФ "ЦКБ-СИЛА" 0.69%
ППФ "ЦКБ-СИЛА" 0.42%
 

Участия в други компании

ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България ЕАД - седалище гр.София, бул.Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център 100.00%