Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 18 Септември 2020
 
13 Май 2019 16:44 1.800 0.100 (5.88%)

Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ (5P6 / PLG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти; развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения; продажба на недвижими имоти; отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, пряко свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона.
Борсов код: 5P6 / PLGПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100102067Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175165209Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1113, ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20, ет.10
Телефони
Факс
E-mail
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 19 299 999
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 2
Ръководство Бисер Лозев
Светослав Янев
Членове на управителен орган Методи Митев
Светослав Янев
Бисер Лозев
Директор за връзки с инвеститорите Елена Петрова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2008 0.4596 0.4367 18.03.2009
2007 7.13 6.63 19.04.2008
 

Разпределение на акционерен капитал

Юридически лица 100.00%
 

Участия в други компании