Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 17 Януари 2019
 
(%)

Люк АДСИЦ (5L2 / LUKE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, или покупко-продажба на вземания.
Борсов код: 5L2 / LUKEПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100064069Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175111631Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1606, ул. "Шандор Петьофи" №13-15
Телефони(+359) 888200511
Факс
E-mailtivoli@abv.bg
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 1 500 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 0
Ръководство Галина Бисерова Стамболиева, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Петър Христов Колев
Иван Крумов Панов
Галина Бисерова Стамболиева
Директор за връзки с инвеститорите Момчил Борисов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2010 0.0345 0.0345 25.07.2011
2009 0.28567 0.2713865 28.06.2010
2008 0.5697 0.54 16.06.2009
 

Разпределение на акционерен капитал

БОДСТРОЙ 98 АД 100.00%
 

Участия в други компании