Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 18 Септември 2020
 
21 Септември 2018 11:09 1.030 0.000 (0.00%)

Гленмоор Кепитал АДСИЦ (GE5 / GE5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им
Борсов код: GE5 / GE5Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100006177Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 204509737Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. Шипка №10, ет.5
Телефони(+359 052) 813 45 23
Факс(+359 052) 425 01 31
E-mailgmr.reit@gmr-reit.com
Сайт на компаниятаwww.gmr-reit.com
 
Общ брой акции 650 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Гергана Маринова
Членове на управителен орган Гергана Маринова - Изпълнителен директор
Асен Величков - Зам.-председател на Съвета на директорите
Валентина Димитрова - Председател на Съвета на директорите
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании