Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 19 Септември 2020
 
05 Август 2020 16:43 0.200 0.000 (0.00%)

Адванс Екуити Холдинг АД (6A8 / ADVEQ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, управление и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на други дружества, в които дружеството участва.
Борсов код: 6A8 / ADVEQПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100033064Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 175028954Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София, ул. "Златовръх" №1
Телефони02/9882413
Факс
E-mailadveq@karoll.net
Сайт на компаниятаwww.advancequity.bg
 
Общ брой акции 35 945 592
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 0
Ръководство Петър Димитров Керезов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Петър Димитров Керезов
Боян Христов Иванчев
Кристина Красин Койчева
Директор за връзки с инвеститорите Иван Живков Даскалов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

КАРОЛ СТАНДАРТ ЕООД 17.27%
Пенсионни фондове от групата "Доверие" 8.88%
Yarkon Associate LLC 5.40%
Пенсионни фондове от групата "Алианц" 5.39%
Интерсервиз Узунуви АД 5.01%
Станимир Маринов Каролев 4.80%
 

Участия в други компании

Сеп Сървис ЕАД 100.00%
Проджект Истейт ЕООД 100.00%
Енерджи Инвест ЕАД 100.00%
Енерджи Ефект ЕАД 100.00%
Агро Тера Север АД 99.80%
Сеп България АД 87.00%
Спиди Нет АД 82.00%
Адванс Енерджи 1 ООД 60.00%
Енеси АД 34.00%