Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 18 Септември 2020
 
05 Август 2020 16:43 0.200 0.000 (0.00%)

Адванс Екуити Холдинг АД (6A8 / ADVEQ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
31.07.2020 19:51 Финансови отчети
Заверен от регистриран одитиран годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г. на "Адванс Екуити Холдинг" АД - в ликвидация
30.07.2020 17:00 Общо събрание на акционерите
Протокол от проведено на 30.07.2020 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдинг" АД - в ликвидация
09.07.2020 12:59 Финансови отчети
Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 30.06.2020 г.
29.06.2020 09:34 Общо събрание на акционерите
Покана и материали за редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 30.07.2020 г., съответно за 14.08 .2020 г. при липса на кворум
01.06.2020 16:34 Вътрешна информация
Уведомление относно отлагане публикуване на заверен от регистриран одитор консолидиран годишен финансов отчет към 31.12.2019 г.
08.05.2020 10:05 Откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация
Начален ликвидационен баланс към 11.03.2020 г. на "Адванс Екуити Холдинг" АД - в ликвидация, считано от 11.03.2020 г.
24.04.2020 16:04 Вътрешна информация
Уведомление относно отлагане на срока за представяне на заверен от регистриран одитор консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г. на "Адванс Екуити Холдинг" АД - в ликвидация
16.04.2020 17:55 Финансови отчети
Годишен финансов отчет на "Адванс Екуити Холдинг" АД - в ликвидация към 31.12.2019 г., заверен от регистриран одитор
02.04.2020 10:37 Вътрешна информация
Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
30.03.2020 15:26 Вътрешна информация
Уведомление относно забавяне на изготвянето и оповестяването на заверен ГФО към 31.12.2019 г., с посочване на причина за забавянето, съобразно съобщение на КФН, публикувано на 27.03.2020 г.