Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 18 Януари 2019
214.32 1.16 ( 0.54% )
Demo
 
    ЗАРЕЖДАНЕ НА ГРАФИКАТА
Стойност на портфейла Промяна Промяна проценти Последна промяна
214.32 лв. 1.16 0.54% 18.01.2019 17:00
Реализиран резултат no 0.00
Нереализиран резултат down 68.71
Доходност от създаване на портфейла down 20.49%
Доходност от началото на годината down 2.39%
Доходност за последната една година down 19.59%
Инвестиции 269.74
Бета -
Стандартно отклонение -
Шарп  -0.15
 
Код Брой Цена Дата на сделката Пазарна цена За деня От покупката Дял Пазарна стойност
Δ Δ% Резултат Δ Δ% Резултат
     4CF1 / 4CF1 1 0.000 25.10.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4CFA / 4CFA 1 0.000 13.11.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4ID1 / 4ID1 1 0.000 23.02.11 0.007 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.007 no 0.00 no 0.01 0.00% 0.01
     4IDA / 4IDA 1 0.000 19.04.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDN / 4IDN 1 0.000 07.09.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDR / 4IDR 1 0.000 11.03.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     6C9A / 6C9A 1 0.000 10.04.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     ALB / 6AB 1 28.000 05.01.09 44.400 up 1.400 up 3.26 up 1.40 up 16.400 up 58.57 up 16.40 20.72% 44.40
     BACB / 5BN 1 12.010 05.01.09 6.050 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 5.960 down 49.63 down 5.96 2.82% 6.05
     CCB / 4CF 1 1.139 05.01.09 1.245 down 0.025 down 1.97 down 0.03 up 0.106 up 9.31 up 0.11 0.58% 1.25
     CHIM / 6C4 1 2.100 05.01.09 1.790 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 0.310 down 14.76 down 0.31 0.84% 1.79
     CORP / 6C9 1 66.000 05.01.09 0.310 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 65.690 down 99.53 down 65.69 0.14% 0.31
     E4A1 / E4A1 1 0.000 25.01.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     E4AC / E4AC 1 0.000 30.11.09 0.251 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.251 no 0.00 no 0.25 0.12% 0.25
     ELARG / 4EC 1 0.894 05.01.09 2.525 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 1.631 up 182.44 up 1.63 1.18% 2.52
     ELTOS / SL9 1 1.850 05.01.09 0.070 up 0.006 up 9.38 up 0.01 down 1.780 down 96.22 down 1.78 0.03% 0.07
     ENM / E4A 1 7.149 05.01.09 0.009 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.140 down 99.87 down 7.14 0.00% 0.01
     EURINS / 5IC 1 2.800 05.01.09 1.020 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.780 down 63.57 down 1.78 0.48% 1.02
     FIB / 5F4 1 2.530 05.01.09 3.150 down 0.020 down 0.63 down 0.02 up 0.620 up 24.51 up 0.62 1.47% 3.15
     HDPAT / 6H2 1 3.240 05.01.09 0.003 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 3.237 down 99.91 down 3.24 0.00% 0.00
     IHLBL / 4ID 1 1.516 05.01.09 1.030 down 0.010 down 0.96 down 0.01 down 0.486 down 32.06 down 0.49 0.48% 1.03
     KAO / 6K1 2 1.725 05.01.09 4.085 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 2.360 up 136.81 up 4.72 3.81% 8.17
     MCH / 5MH 3 1.466 05.01.09 7.700 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 6.234 up 425.24 up 18.70 10.78% 23.10
     MONBAT / 5MB 1 4.750 05.01.09 7.700 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 2.950 up 62.11 up 2.95 3.59% 7.70
     NEOH / 3NB 1 41.000 05.01.09 30.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 11.000 down 26.83 down 11.00 14.00% 30.00
     ORGH / 5ORG 1 84.970 05.01.09 77.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.970 down 9.38 down 7.97 35.93% 77.00
     OTZK / 5OTZ 1 6.981 05.01.09 0.145 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 6.836 down 97.92 down 6.84 0.07% 0.14
     SFARM / 3JR 1 2.255 05.01.09 3.340 up 0.010 up 0.30 up 0.01 up 1.085 up 48.12 up 1.08 1.56% 3.34
     TOPL / 3TV 1 5.997 05.01.09 3.000 down 0.200 down 6.25 down 0.20 down 2.997 down 49.97 down 3.00 1.40% 3.00
     Общо   up 1.16   down 68.71 100.00% 214.32

Новини

16.01.2019 ALB / 6AB Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
16.01.2019 CCB / 4CF Промяна в устава на ЦКБ АД
09.01.2019 FIB / 5F4 Всичко най-важно за компонентите на SOFIX на едно място
27.12.2018 CCB / 4CF Общо събранив на акционерите
Всички новини за: 4CF1 / 4CF1 |  4CFA / 4CFA |  4ID1 / 4ID1 |  4IDA / 4IDA |  4IDN / 4IDN |  4IDR / 4IDR |  6C9A / 6C9A |  ALB / 6AB |  BACB / 5BN |  CCB / 4CF |  CHIM / 6C4 |  CORP / 6C9 |  E4A1 / E4A1 |  E4AC / E4AC |  ELARG / 4EC |  ELTOS / SL9 |  ENM / E4A |  EURINS / 5IC |  FIB / 5F4 |  HDPAT / 6H2 |  IHLBL / 4ID |  KAO / 6K1 |  MCH / 5MH |  MONBAT / 5MB |  NEOH / 3NB |  ORGH / 5ORG |  OTZK / 5OTZ |  SFARM / 3JR |  TOPL / 3TV |