Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 19 Септември 2020
 
16 Септември 2019 12:59 0.350 1.240 (77.99%)

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (6ST / STREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

STREIT11 Септември 2020 16:02

Общо събрание на акционерите

Публикация на поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите

„ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ представи копия от публикацията на поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите. То ще се проведе на 14.10.2020 г. от 10:00 часа в гр. София, п.к. 1797 на адрес: ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, при следния дневен ред:
1. Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнаграждения на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Политиката за възнаграждения на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

Прикачени файлове
Infostock.pdf
TR.pdf