Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 8 Август 2020
 
16 Септември 2019 12:59 0.350 1.240 (77.99%)

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (6ST / STREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
22.07.2020 15:32 Вътрешна информация
Уведомление за взето решение за увеличение на капитала
02.07.2020 11:07 Финансови отчети
Тримесечен отчет на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ към 30.06.2020
30.06.2020 16:58 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014
29.06.2020 16:33 Общо събрание на акционерите
Протокол от Общото събрание на акционерите (29.06.2020)
29.06.2020 15:15 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014
28.05.2020 15:23 Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
26.05.2020 16:45 Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите и материали към нея
15.05.2020 11:37 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК
07.05.2020 14:32 Други
Уведомление на основание чл. 112д от ЗППЦК
23.04.2020 15:10 Финансови отчети
Тримесечен отчет на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ към 31.03.2020