Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 10 Април 2020
 
16 Септември 2019 12:59 0.350 1.240 (77.99%)

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (6ST / STREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

STREIT26 Март 2020 16:01

Други

Уведомление за упражнени права от увеличение на капитала

Уведомяваме, че на 25 март 2020 г. приключи първият етап на подписката за увеличението на капитала на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.
Общо упражнените права са 577 460 броя, срещу които са записани 44 420 акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 9.45 лева. Останалите неупражнени права (72 540 бр.) ще бъдат предложени на аукцион, който ще се проведе на 1 април 2020 г.
Съгласно одобрения с Решение на КФН № 166–E от 27 февруари 2020 г. проспект, капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 40 000 (четиридесет хиляди) акции. На база на упражнените до момента права, може да се счита, че увеличението на капитала ще бъде успешно независимо от резултатите от предстоящия аукцион.

Прикачени файлове
Uvedoml_EFZZ.PDF