Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 9 Август 2020
 
16 Септември 2019 12:59 0.350 1.240 (77.99%)

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (6ST / STREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

STREIT12 Февруари 2020 16:39

Вътрешна информация

Уведомление за приет коригиран проспект от Съвета на директорите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 12.02.2020 г. на заседание на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ беше одобрен коригирания от инвестиционния посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД с ЕИК 831470130 проспект за публично предлагане на до 50 000 (петдесет хиляди) нови обикновени, безналични акции, които се издават въз основа на решение на Съвета на директорите на дружеството от 14.01.2020 г. Корекцията е на база на дадени от Комисия за финансов надзор (КФН) указания. На същата дата, одобреният от Съвета на директорите проспект, е внесен за одобрение от КФН.

Прикачени файлове
Uvedomlenie prospect (12.02.2020).pdf