Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 9 Август 2020
 
26 Юни 2019 10:24 28.000 0.000 (0.00%)

Сердика Пропъртис АДСИЦ (6SR / SDPRO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
07.08.2020 16:38 Вътрешна информация
Вътрешна информация за сключване на предварителен договор за продажба на недвижим имот
30.07.2020 15:36 Финансови отчети
Междинен финансов отчет шестмесечие 2020г.
28.07.2020 11:11 Други
Отчет по чл.100б ал.3 от ЗППЦК за второ тримесечие на 2020г.
14.07.2020 14:54 Промени в управителните органи
Уведомление за промени в Съвета на директорите и представителството
02.07.2020 12:09 Общо събрание на акционерите
Протокол от заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите
01.06.2020 15:25 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета-промяна на управителя на обслужващото дружество „Сердика пропъртис консулт“ ЕООД
29.05.2020 19:28 Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сердика пропъртис" АДСИЦ
29.05.2020 17:06 Финансови отчети
Междинен Консолидиран Финансов отчет за 1-во тримесечие на 2020г.
14.05.2020 13:52 Вътрешна информация
Уведомление изх.№С-18 от 14.05.2020г. за плащане на лихви по облигационна емисия ISIN код 2100008080
30.04.2020 11:42 Финансови отчети
Междинен Финансов Отчет за 1-во тримесечие на 2020г.