Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 19 Септември 2020
 
20 Август 2020 16:40 20.600 0.400 (1.98%)

Алтерон АДСИЦ (2AL / 2AL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

2AL04 Септември 2020 17:09

Финансови отчети
към дата: 31.12.2019 г.; вид: индивидуален, одитиран;

Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г. на Алтерон АДСИЦ

Настоящата публикация е в отговор на получени указания с писмо от КФН с изх. № РГ-05-1440-21/03.09.2020 г. , подписано от г-жа Мария Филипова – Заместник – председател на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“.
Публикацията съдържа файлове, които са публикувани на 29.07.2020 г., и са елементи на ГФО за 2019 г. на Алтерон АДСИЦ, както и следните добавени файлове:
1. Пет броя годишни финансови отчети на дъщерните (всички дъщерни) дружества към 31.12.2019 г., заверени от одитор:
ГЕЕ ЕООД
Инфодом ЕАД
Ти Ей Пропъртис ЕАД
АВМ-2007 ЕООД
Алтерон Пропърти ЕООД
Добавен файл
2. Доклад за прилагане политика за възнагражденията за 2019 г. (идентичен с публикувания на 31.07.2020 г. в публикация "Представяне на Покана за ОСА", а също така всички съществени аспекти по смисъла на Наредба-48 на същият доклад са вече публикувани като част от Доклада за дейността в публикация "ГФО за 2019 г" от 29.07.2020 г.