Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 13 Юли 2024
 
04 Април 2024 16:06 3.200 0.000 (0.00%)

Синергия Инвест Холдинг АД (SIMT / 3JI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2023
 
ROE (T4Q)   - - - -  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   - - - -  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   - - - -  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   - - - -  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   33.38% - - -  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   33.38% - - -  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   33.38% - - -  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   -4.78 - - -  
CFO/Sales (LQ)   - - - -  
CFO/Equity (T4Q)   - - - -  
CFO/Equity (LQ)   - - - -  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   - - - -  
CFO/Total Liabilities (LQ)   - - - -  
Sales/Employees (LY)   361K - - -  
Net Income/Employees (LY)   120K - - -  
FCF (T4Q)   -70K - - -  
FCF (LQ)   - - - -  
EBIT (T4Q)   510K - - -  
EBIT (LQ)   - - - -  
EBITDA (T4Q)   511K - - -  
EBITDA (LQ)   - - - -  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.