Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 19 Юни 2024
 
04 Април 2024 16:06 3.200 0.000 (0.00%)

Синергия Инвест Холдинг АД (SIMT / 3JI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дружества, извършващи дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници. Инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания. Финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган.
Борсов код: SIMT / 3JIПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG11SIGABT16Сектор: Потребителски стоки
БУЛСТАТ: 107006430Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 239, ап. офис 1
Телефони(+359) 0886 505 520
Факс
E-mailoffice@sinergyinvest.com
Сайт на компаниятаhttps://sinergyinvest.com/
 
Общ брой акции 295 239
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 4
Ръководство Милена Георгиева Петкова, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Милена Георгиева Петкова
Мариян Дичков Георгиев
Радина Николаева Василева
Директор за връзки с инвеститорите Владимир Спасов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

"Роуд Импорт Експорт" - Велико Търново 37.16%
"ЕЛБА" ЕООД - гр. ЕЛЕНА 36.64%
 

Участия в други компании