Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Август 2022
 
14 Юли 2016 16:20 0.023 1.277 (98.23%)

Стройинвест холдинг АД / в ликвидация / (HSTR / 6S3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2013
9/2013 6/2013 3/2013 »
ROE (T4Q)   -8.15% - - -  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   -19.42% - - -  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   -8.06% - - -  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   -11.51% - - -  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   - - - -  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   - - - -  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   - - - -  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   - - - -  
CFO/Sales (LQ)   - - - -  
CFO/Equity (T4Q)   -11.31 - - -  
CFO/Equity (LQ)   -4.46 -2.51 -1.83 -2.55  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -925.00 - - -  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -358.33 -208.33 -150.00 -208.33  
Sales/Employees (LY)   0K - - -  
Net Income/Employees (LY)   -20K - - -  
FCF (T4Q)   -112K - - -  
FCF (LQ)   -43K -25K -18K -26K  
EBIT (T4Q)   -113K - - -  
EBIT (LQ)   -45K -21K -19K -28K  
EBITDA (T4Q)   -112K - - -  
EBITDA (LQ)   -45K -21K -19K -27K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.