Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 16 Април 2021
 
14 Април 2021 16:39 2.140 0.000 (0.00%)

Инвестиционна Компания Галата АД (GTH / GTH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2020
9/2020 6/2020 3/2020 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   2.36% 3.56% 3.63% 3.54%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   1.72% 4.35% 4.32% 4.31%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -2 734.78% 62.07% -7.14% 11 697.62%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   2 120.81% - - -  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - -400.00% - -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - -640.00% - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -100.00% 600.00% 38.89% -  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   5 900.00% - - -  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -207 000.00% 600.00% 38.89% -  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   8 150.00% - - -  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   12.63% 5.32% 6.45% 11.36%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.