Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 16 Април 2021
 
14 Април 2021 16:39 2.140 0.000 (0.00%)

Инвестиционна Компания Галата АД (GTH / GTH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2020
9/2020 6/2020 3/2020 »
ROE (T4Q)   1.65% 4.27% 4.29% 4.33%  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   1.80% 4.63% 4.60% 4.59%  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   1.64% 4.23% 4.24% 4.27%  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   1.88% 4.08% 4.09% 4.12%  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   41.75% 66.49% 66.37% 66.18%  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   41.75% 66.49% 66.37% 66.18%  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   34.36% 66.47% 66.35% 66.16%  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   112.73 84.53 85.46 84.07  
CFO/Sales (LQ)   0.66 -51.06 7.69 87.97  
CFO/Equity (T4Q)   5.43 5.42 5.52 5.50  
CFO/Equity (LQ)   -0.01 -0.03 0.00 5.43  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   498.39 584.15 494.08 426.75  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.48 -4.01 0.65 722.89  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   4 320K 4 301K 4 333K 4 265K  
FCF (LQ)   -11K -27K 2K 4 356K  
EBIT (T4Q)   1 512K 3 271K 3 253K 3 246K  
EBIT (LQ)   -1 787K -9K -5K 3 313K  
EBITDA (T4Q)   1 523K 3 281K 3 263K 3 257K  
EBITDA (LQ)   -1 784K -6K -3K 3 316K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.