Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 3 Декември 2022
 
20 Април 2016 17:00 4.601 0.101 (2.24%)

София Комерс-Заложни къщи АД - падежирали (6SO / SOFCOM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
4.601 0.101 2.24% 4 600 20 Април 2016 17:00
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.25% / 1 000
Средно дневен обем (лева/акции) 1 711 / 394
Пазарна
капитализация
1 840 400
Брой емитирани акции 400 000
P/E  2.76
P/B  0.22
Beta/Adj. Beta - / -
Цена на предходно затваряне 4.500
Най-висока дневна цена 4.601
Най-ниска дневна цена 4.600
Най-висока 52-седмична цена 6.20
Най-ниска 52-седмична цена 4.00
52-седмично изменение 14.80%
Изменение от началото на годината 3.95%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.24% 2.24% 5.77% 3.95% 3.95% 14.80%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 3.54% 3.54% 4.13% 25.79%
Спрямо минималната за периода 0.02% 0.02% 3.39% 15.02% 15.02% 15.02%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.02% 0.02% 0.43% 6.11% 3.14% 3.38%
 
Новини
Избрани финансови показатели
Общо активи 11 748 000 лв.
Продажби 5 479 000 лв.
EBITDA 1 182 000 лв.
EBIT 1 135 000 лв.
Нетна печалба 805 000 лв.
Печалба на акция 1.67 лв.
ОПП 2 542 000 лв.
ОА/СК 1.38
Последен дивидент/година 0.75/2015
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2021 2020 2019
Цена на акция - - -
Счетоводна стойност на акция -14.60% 2.57% 5.63%
Общо активи 0% 0% 0%
Продажби 0% 0% 0%
EBITDA 12.67% 9.83% -39.81%
Нетна печалба 0% 0% 0%
ОПП 0% 0% 0%
Дивидент - - -