Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
23 Май 2024 14:03 17.200 0.100 (0.58%)

Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM / 7TH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
17.200 0.100 0.58% 3 973 23 Май 2024 14:03
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 231
Средно дневен обем (лева/акции) 1 290 / 74
Пазарна
капитализация
1 453 400 000
Брой емитирани акции 84 500 000
P/E (неконс. / конс.) 520.75 / 501.00
P/B (неконс. / конс.) 14.31 / 14.29
Beta/Adj. Beta -0.02 / 0.31
Цена на предходно затваряне 17.300
Най-висока дневна цена 17.200
Най-ниска дневна цена 17.200
Най-висока 52-седмична цена 17.40
Най-ниска 52-седмична цена 16.50
52-седмично изменение 2.99%
Изменение от началото на годината 1.18%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.58% 0.58% 0.58% 1.18% 1.18% 2.99%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.58% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 1.18% 1.78% 4.24%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.15% 1.02% 0.78% 0.41% 1.03%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 119 674 000 лв.
Продажби 42 964 000 лв.
EBITDA 6 631 000 лв.
EBIT 3 063 000 лв.
Нетна печалба 2 901 000 лв.
Печалба на акция 0.03 лв.
ОПП 2 418 000 лв.
ОА/СК 1.18
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2023 2022 2021
Цена на акция 5.59% 8.05% 10.37%
Счетоводна стойност на акция 2.80% 1.74% 0.30%
Общо активи 0% 2.05% 0.13%
Продажби 0% 1.40% 5.37%
EBITDA 23.91% 13.35% -29.60%
Нетна печалба 0% 99.50% 131.62%
ОПП 0% 21.58% -41.91%
Дивидент - - -