Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
27 Януари 2023 10:34 16.200 0.100 (0.61%)

Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM / 7TH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
16.200 0.100 0.61% 3 240 27 Януари 2023 10:34
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 200
Средно дневен обем (лева/акции) 922 066 / 59 163
Пазарна
капитализация
1 368 900 000
Брой емитирани акции 84 500 000
P/E (неконс. / конс.) 1 355.35 / 1 359.38
P/B (неконс. / конс.) 13.43 / 13.43
Beta/Adj. Beta 0.03 / 0.35
Цена на предходно затваряне 16.300
Най-висока дневна цена 16.200
Най-ниска дневна цена 16.200
Най-висока 52-седмична цена 16.30
Най-ниска 52-седмична цена 13.60
52-седмично изменение 6.58%
Изменение от началото на годината 0.62%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.61% 0.62% 0.62% 3.85% 0.62% 6.58%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.62% 5.19% 0.62% 19.12%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.09% 0.04% 3.95% 0.02% 4.33%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 120 612 000 лв.
Продажби 42 555 000 лв.
EBITDA 4 670 000 лв.
EBIT 1 062 000 лв.
Нетна печалба 1 396 000 лв.
Печалба на акция 0.01 лв.
ОПП 2 023 000 лв.
ОА/СК 1.18
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2022 2021 2020
Цена на акция 8.05% 10.37% 23.85%
Счетоводна стойност на акция 1.74% 0.30% 3.03%
Общо активи 0% 0.13% 0.56%
Продажби 0% 5.37% 15.17%
EBITDA 13.35% -29.60% -57.68%
Нетна печалба 0% 131.62% -78.77%
ОПП 0% -41.91% 69.80%
Дивидент - - -