Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 27 Септември 2023
 
18 Септември 2023 15:35 17.100 0.100 (0.59%)

Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM / 7TH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
17.100 0.100 0.59% 1 710 18 Септември 2023 15:35
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 100
Средно дневен обем (лева/акции) 2 153 / 127
Пазарна
капитализация
1 444 950 000
Брой емитирани акции 84 500 000
P/E (неконс. / конс.) 517.72 / 498.09
P/B (неконс. / конс.) 14.22 / 14.21
Beta/Adj. Beta -0.02 / 0.31
Цена на предходно затваряне 17.000
Най-висока дневна цена 17.100
Най-ниска дневна цена 17.100
Най-висока 52-седмична цена 17.10
Най-ниска 52-седмична цена 15.20
52-седмично изменение 11.76%
Изменение от началото на годината 6.21%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.59% 1.18% 0.59% 1.18% 6.21% 11.76%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.59% 1.79% 3.01% 6.21% 12.50%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.47% 1.15% 1.13% 2.19% 9.90%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 119 674 000 лв.
Продажби 42 964 000 лв.
EBITDA 6 631 000 лв.
EBIT 3 063 000 лв.
Нетна печалба 2 901 000 лв.
Печалба на акция 0.03 лв.
ОПП 2 418 000 лв.
ОА/СК 1.18
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2022 2021 2020
Цена на акция 8.05% 10.37% 23.85%
Счетоводна стойност на акция 2.80% 1.74% 0.30%
Общо активи 2.05% 0.13% 0.56%
Продажби 1.40% 5.37% 15.17%
EBITDA 23.91% 13.35% -29.60%
Нетна печалба 99.50% 131.62% -78.77%
ОПП 21.58% -41.91% 69.80%
Дивидент - - -