Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Август 2022
 
14 Април 2022 16:04 29 600.000 400.000 (1.33%)

Електрохолд Продажби АД (CEZE / 1CZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
29 600.000 400.000 1.33% 710 400 14 Април 2022 16:04
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.48% / 24
Средно дневен обем (лева/акции) 617 464 / 22
Пазарна
капитализация
148 000 000
Брой емитирани акции 5 000
P/E  7.61
P/B  0.86
Beta/Adj. Beta 0.37 / 0.58
Цена на предходно затваряне 30 000.000
Най-висока дневна цена 29 600.000
Най-ниска дневна цена 29 600.000
Най-висока 52-седмична цена 35 000.00
Най-ниска 52-седмична цена 26 600.00
52-седмично изменение 5.71%
Изменение от началото на годината 8.82%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.33% 1.33% 0.67% 8.03% 8.82% 5.71%
Спрямо максималната за периода 0.00% 1.33% 1.33% 10.30% 10.30% 15.43%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 5.71% 5.71% 8.03% 11.28%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.67% 5.48% 5.46% 5.47% 4.86%
 
Новини
Избрани финансови показатели
Общо активи 288 742 000 лв.
Продажби 967 068 000 лв.
EBITDA 22 693 000 лв.
EBIT 21 675 000 лв.
Нетна печалба 15 560 000 лв.
Печалба на акция 3 891.60 лв.
ОПП -69 903 000 лв.
ОА/СК 1.68
Последен дивидент/година 5867.49/2019
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2021 2020 2019
Цена на акция 19.30% -3.39% 12.38%
Счетоводна стойност на акция -8.12% - -
Общо активи -2.65% - -
Продажби 44.36% 13.59% 10.90%
EBITDA -6.67% 9.07% 62.43%
Нетна печалба -4.80% 6.97% 54.78%
ОПП -381.65% 18.53% 152.06%
Дивидент - - -