Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 18 Април 2024
 
16 Април 2024 11:30 25.200 0.000 (0.00%)

ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия и др.
Борсов код: TBDПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100015210Сектор: -
БУЛСТАТ: 109513731Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция с. Големо село, област Кюстендил, п.к. 2635
Телефони701/ 50444
Факс701/ 50533
E-mailid@tecbd.com;
Сайт на компаниятаwww.tecbd.com;
 
Общ брой акции 8 705 040
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 977
Ръководство Любомир Вангелов Спасов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Кристина Атанасова Лазарова
Любомир Вангелов Спасов
Албен Аленов Бабучев
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 0.15 0.1425 29.06.2023
2021 0.1 0.095 27.06.2022
 

Разпределение на акционерен капитал

Консорциум ЕНЕРГИЯ МК АД 100.00%
 

Участия в други компании

ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД 100.00%
Глобал Енерджи Дистрибюшън ООД 50.00%