Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Юли 2024
 
24 Юни 2024 12:06 25.000 0.400 (1.57%)

ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия и др.
Борсов код: TBDПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100015210Сектор: -
БУЛСТАТ: 109513731Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция с. Големо село, област Кюстендил, п.к. 2635
Телефони701/ 50444
Факс701/ 50533
E-mailid@tecbd.com;
Сайт на компаниятаwww.tecbd.com;
 
Общ брой акции 8 705 040
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 977
Ръководство Любомир Вангелов Спасов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Кристина Атанасова Лазарова
Любомир Вангелов Спасов
Албен Аленов Бабучев
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2023 0.2 0.19 24.06.2024
2022 0.15 0.1425 29.06.2023
2021 0.1 0.095 27.06.2022
 

Разпределение на акционерен капитал

Консорциум ЕНЕРГИЯ МК АД 100.00%
 

Участия в други компании

ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД 100.00%
Глобал Енерджи Дистрибюшън ООД 50.00%