Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 5 Юли 2022
 
25 Ноември 2021 16:44 18.900 0.100 (0.53%)

Смарт Органик АД (SO1)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на хранителни продукти, финансови и консултантски услуги, финансово посредничество, инвестиционна дейност, сключване на посреднически и комисионни сделки с български и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг, транспортни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
Борсов код: SO1Пазар: BSE BEAM
ISIN: BG1500005217Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 203476985Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, п.к.1619, район Витоша, ул. Дамяница №6
Телефони(+359) 0877 497 355
Факс
E-mailir@smartorganic.com
Сайт на компаниятаwww.smartorganic.com
 
Общ брой акции 310 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Яни Веселинов Драгов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Яни Веселинов Драгов
Константин Веселинов Драгов
Ралица Севдалинова Йорданова
Директор за връзки с инвеститорите Ралица Йорданова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании