Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Август 2022
 
28 Февруари 2017 11:17 0.916 0.162 (15.03%)

Севко АД (SEVK / 3JG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на кожени облекла и обработка на кожи; производство на ръкавици и чанти от кожа.
Борсов код: SEVK / 3JGПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG11SESEAT13Сектор: Индустриални стоки и материали
БУЛСТАТ: 107001611Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Севлиево 5400, ул. "Дедерица" 1
Телефони0675/35001
Факс0675/4821
E-mailsevko@b-trust.org
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 67 806
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 2
Ръководство Милен Николов Бакалов, Член на Съвета на директорите
Членове на управителен орган Милен Николов Бакалов
Пламен Кирилов Киров
Евгени Иванов Парашкевов
Директор за връзки с инвеститорите Дияна Василева Пенева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Финанс Консултинг 2002 ЕАД 40.02%
Ледекс груп ООД 29.70%
Централна кооперативна банка АД 9.98%
 

Участия в други компании

Консорциум "Кожи и изделия от кожи" 0.00%
Пловдивска стокова борса 0.00%