Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 23 Февруари 2024
 
21 Декември 2007 13:36 48.000 11.038 (29.86%)

Честърфийлд АД (5CJ / PRA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предоставяне на всякакви услуги, свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижими имоти, предоставяне на консултантски и всякакви други услуги, свързани с управлението на недвижима собственост, предоставяне на услуги по рекламиране, промоция на стоки и услуги, внос, износ, търговия на едро и обща търговия, търговско представителство на фирми от страната и в чужбина от всякакъв вид.
Борсов код: 5CJ / PRAПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100019030Сектор: Потребителски услуги
БУЛСТАТ: 131038007Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1142, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5
Телефони02/9800238
Факс02/9810306
E-maildtsankova@bitex.com
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 650 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Димостенис Йоанис Харакидас, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Добрин Иванов
Димостенис Йоанис Харакидас
Биляна Петрова
Директор за връзки с инвеститорите Десислава Николова Димитрова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Доминант Финанс АД 47.90%
Георгиос Дзатас 23.00%
Фотис Дзатас 23.00%
 

Участия в други компании