Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Август 2022
 
(%)

Приморско клуб ЕАД (PRMC / P0C)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешенвия и др.
Борсов код: PRMC / P0CПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100028114Сектор: Туризъм
БУЛСТАТ: 201795176Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. Приморско, Международен младежки център, Административна сграда, ет. 2
Телефони550/30 008
Факс550/30 006
E-mail
Сайт на компаниятаwww.primorskoclub.com;
 
Общ брой акции 6 000 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 280
Ръководство "АЛБЕНА" АД„ представлявано от Никола Вълчанов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Стефан Пейков
Красимир Станев
"АЛБЕНА " АД
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Албена АД 100.00%
 

Участия в други компании