Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 21 Юни 2024
 
30 Юни 2023 14:14 1 000.000 0.000 (0.00%)

Финансова къща ЛОГОС-ТМ АД (LOG1)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг; гаранционни сделки; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция.
Борсов код: LOG1Пазар: BSE BEAM
ISIN: BG2500001230Сектор: -
БУЛСТАТ: 831382303Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, бул. Витоша №94, ет.2
Телефони(+359 02) 953 33 06
Факс
E-mailoffice@fbclogos.com
Сайт на компаниятаwww.fbclogos.com
 
Общ брой акции 2 500
Номинал на 1 акция1 000.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Андрей Георгиев
Членове на управителен орган Андрей Георгиев
Румен Георгиев
Владимир Малчев
Директор за връзки с инвеститорите Миглена Коцева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании