Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Август 2022
 
06 Юни 2022 14:16 101.000 0.001 (0.00%)

Ай Ти Еф Груп АД (ITFA / ITFA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ СЪС СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СА НАБРАНИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ); ПРИДОБИВАНЕ НА УЧАСТИЯ В КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ В ДРУГА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ.
Борсов код: ITFA / ITFAПазар: Сегмент за облигации
ISIN: BG2100017198Сектор: -
БУЛСТАТ: 202255877Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, бул. Ал. Стамболийски №84-86, бл. Бизнес център Урбан Модел (Urban Model), ет.12
Телефони(+359) 0700 180 38
Факс
E-mailoffice@itfgroupbg.com
Сайт на компаниятаwww.itfgroupbg.com
 
Общ брой акции 5 000
Номинал на 1 акция1 000.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Филип Добринов
Светослав Ангелов
Членове на управителен орган Филип Добринов
Светослав Ангелов
Тома Томов
Юрий Ангелов
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании