Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 24 Март 2023
 
24 Март 2023 12:08 1.900 0.000 (0.00%)

Инфинити Капитал АД (INF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: инвестиции в недвижими имоти, строителна дейност, закупуване, обновяване и отдаване под наем на недвижими имоти, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия, рекламна дейност и всякаква друга дейност, незабранена от закона
Борсов код: INFПазар: BSE BEAM
ISIN: BG1100008215Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 205925674Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, бул. Александър Стамболийски №134, ет. 4, ап. офиси №7 и №8
Телефони(+359) 0889 038 007
Факс
E-mailoffice@infinitycapital.bg
Сайт на компаниятаwww.infinitycapital.bg
 
Общ брой акции 1 454 883
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Георги Димитров, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Георги Димитров
Васил Димитров
Николай Делчев
Директор за връзки с инвеститорите Георги Димитров
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании