Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 21 Октомври 2021
 
05 Февруари 2018 12:37 1.360 0.000 (0.00%)

Херти АД (HERT / HTV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на алуминиеви и винтови капачки за високо и ниско алкохолни напитки и пластмасови капачки за минерални води;търговия на едро и дребно с промишлени стоки, селскостопанска продукция; покупка на ценни книжа с цел продажба и други финансови и валутни сделки при получаване на изискуемите от закона разрешения и лицензи; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, включително международен транспорт; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; външнотърговски сделки в обсега на предмета на дейност на дружеството.
Борсов код: HERT / HTVПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100061073Сектор: Потребителски стоки
БУЛСТАТ: 127631592Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Шумен, ул. Антим I № 38
Телефони054/802869; 823014; 802869
Факс054/800019
E-mailoffice@herti.bg
Сайт на компаниятаwww.herti.bg
 
Общ брой акции 12 013 797
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 402
Ръководство Захари Захариев, Изпълнителен директор
Александър Юлиянов, Председател на Съвета на директорите
Членове на управителен орган Захари Захариев
Александър Юлианов
Мария Велинова
Йозеф Майер
Светослав Стаменов
Директор за връзки с инвеститорите Елена Петкова Захариева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

ИГМ Холдинг 33.90%
Александър Юлиянов 32.91%
Захари Захариев 24.92%
Елена Захариева 8.00%
Физически лица 0.30%
 

Участия в други компании

Херти Германия 100.00%
Херти Англия 100.00%
Херти Франс 100.00%
Тихерт ЕАД 100.00%
Херти Груп Интернешънъл 49.00%
Екопак АД 6.00%