Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 18 Юни 2024
 
06 Декември 2016 13:35 3.990 0.541 (15.69%)

Костенец-ХХИ АД (HHI / 4KT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на дървесинна маса, хартии, картони, изделия от тях, резервни части, вътрешна и външно-търговска дейност.
Борсов код: HHI / 4KTПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG11KOKOAT15Сектор: Индустриални стоки и материали
БУЛСТАТ: 832064969Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Костенец, ул. Съеденение 2
Телефони07142/2131, 07142/2125
Факс07142/2311
E-mailkosthhi@hhi-bg.com
Сайт на компаниятаwww.hhi-bg.com
 
Общ брой акции 1 042 593
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 283
Ръководство Костадин Иванов Косев, Изпълнителен директор
Ваня Димитрова Гуленова, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Писторези Джовани
Делиас Холдинг Лимитед
Костадин Косев
Ваня Гуленова
Аарон Груп Лимитед
Директор за връзки с инвеститорите Мария Зайкова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2002 0.37 0.31 25.04.2003
 

Разпределение на акционерен капитал

Чалиндж Кепитъл България ЕАД 34.54%
Шийлд Инвестмънт АД 22.66%
 

Участия в други компании

Костенец -ДМ ООД 40.00%
Топлофикация Казанлък 14.00%
"Елма" АД Троян 13.00%