Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 21 Юни 2024
 
15 Декември 2023 14:09 1 000.000 0.000 (0.00%)

Финанс плюс мениджмънт холдинг АД (FPM1)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участвува; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува.
Борсов код: FPM1Пазар: Сегмент за облигации
ISIN: BG2500002238Сектор: -
БУЛСТАТ: 206846379Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията №4, ет.6
Телефони(+359) 0888 882 956
Факс
E-mailJulia.kunova@fpmh.bg
Сайт на компаниятаhttps://fpmh.bg
 
Общ брой акции 25 000
Номинал на 1 акция1 000.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Тихомир Чемширов
Любомир Желязков
Адам Сотков
Членове на управителен орган Тихомир Чемширов
Любомир Желязков
Адам Сотков
Директор за връзки с инвеститорите Юлия Георгиева Кунова-Петкова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании