Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 9 Декември 2023
 
24 Март 2017 14:41 0.009 0.002 (18.18%)

Енемона АД (E4A / ENM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, пуско-наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, обществено хранене, хотелиерска, къмпингова, посредническа, рекламна и търговска дейност.
Борсов код: E4A / ENMПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100042073Сектор: Строителство и инфраструктура
БУЛСТАТ: 020955078Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 113, ж.к. "Гео Милев", ул. "Коста Лулчев" №20
Телефони02/8054850
Факс02/8054837
E-mailoffice-sf@enemona.com
Сайт на компаниятаwww.enemona.com
 
Общ брой акции 11 933 600
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1 003
Ръководство Дичко Прокопиев Прокопиев, Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор
Богдан Дичев Прокопиев, Заместник председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Богдан Дичев Прокопиев
Николай Филипов Филчев
Дичко Прокопиев Прокопиев
Директор за връзки с инвеститорите Теодора Петрова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2009 0.1256955 0.119410725 12.07.2010
 

Разпределение на акционерен капитал

Дичко Прокопиев 59.58%
Други 21.24%
Глобал Кепитъл ООД 19.18%
 

Участия в други компании

ТФЕЦ Никопол ЕАД 100.00%
ФЕЦ Младеново ЕООД 100.00%
Беко инженеринг АД 99.00%
Енемона Ютилитис ЕАД 97.24%
Неврокоп-газ АД 90.00%
Артанес Майнинг Груп АД 90.00%
ФЕЕИ АДСИЦ 88.97%
Пирин Пауър АД 84.00%
Емко АД 77.36%
ФИНИ АДСИЦ 69.23%
Хемусгаз АД 50.00%
Алфа Енемона ООД 40.00%