Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 18 Април 2024
 
16 Март 2017 12:38 0.030 0.003 (9.09%)

Енемона АД (привилегировани) (E4AP / E4AP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: -
Борсов код: E4AP / E4APПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1200001102Сектор: Строителство и инфраструктура
БУЛСТАТ: -Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция -
Телефони-
Факс-
E-mail-
Сайт на компанията-
 
Общ брой акции 1 102 901
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство
Членове на управителен орган
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2012 0.58164 0.552558 04.10.2013
2011 0.992 0.9424 04.10.2013
2010 0.799111 0.795115445 30.06.2011
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании

ФЕЦ Младеново ЕООД 100.00%
ТФЕЦ Никопол ЕАД 100.00%
Еско инженеринг АД 99.00%
Енемона Ютилитис ЕАД 92.25%
Артанес Майнинг Груп АД 90.00%
Неврокоп-газ АД 90.00%
ФЕЕИ АДСИЦ 88.20%
Пирин Пауър АД 84.00%
Емко АД 77.36%
ФИНИ АДСИЦ 69.23%
Хемусгаз АД 50.00%
Алфа Енемона ООД 40.00%