Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Януари 2022
 
09 Септември 2019 13:37 0.023 0.327 (93.43%)

Българска захар АД (BZAH / 4BZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на захарни изделия.
Борсов код: BZAH / 4BZПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG11BADOAT11Сектор: Потребителски стоки
БУЛСТАТ: 114037650Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Долна Митрополия 5855, ул." Заводска" №1
Телефони359/ 64 82 61 25
Факс359/ 64 83 02 13
E-mailbulsugar@dir.bg
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 718 162
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 5
Ръководство Илия Василев Георгиев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган АБАКОС ТРЕЙД ЕООД, представлявано от Ивелин Петров
ТОРИНЕКС ЕООД, представлявано от Илия Георгиев
КРИСТЪЛ ШУГЪР ЕООД, представлявано от Тодор Иванов
Директор за връзки с инвеститорите Поля Павлова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Захар - Инвест 26.29%
Линдсел Ентърпрайсиз Лимитид 18.89%
Черноморски Холдинг АД 15.32%
Литекс АД 8.96%
Общинска Банка АД 6.81%
Юнивърс Трейд ООД 5.15%
СТАТУС ИНВЕСТ АД 5.11%
 

Участия в други компании